.

Branišov

   Poprvé se připomíná v listině z roku 1318, v níž Bavor III. ze Strakonic potvrdil vlastnictví Zdíkova, Zdíkovce a Branišova komendě rytířů sv. Jana (johanitům) ve Strakonicích. Od počátku byl Branišov spolu se Zdíkovem, Zdíkovcem a Masákovou Lhotou (včetně budoucího Nového Dvora) a Hodonínem součástí vimperského panství.
   V roce 1609 se Branišov stal součástí přečínského panství (v oblasti dnešního Zdíkovska do něj patřily ještě Zdíkovec, Hodonín a Jaroškov) a zůstal jím až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848–1849.
   Ve druhé polovině 19. století se Branišov stal osadou politické obce Zdíkovec.
   V roce 1980 byla obec Zdíkov (včetně osad Masákova Lhota, Nový Dvůr, Putkov, Račov a Žírec) sloučena s obcí Zdíkovec (včetně osad Branišov a Hodonín). Zdíkov se stal střediskovou obcí.

Významné osobnosti

Václav Šolc (* 27. 9. 1919 Sobotka; † 16. 7. 1995 Praha).
Cestovatel, etnograf, muzeolog a spisovatel. Konec života trávil u příbuzných v Branišově. Ředitel Náprstkova muzea.

Památky v osadě Branišov

Dům čp. 14 s branou
Dům čp. 29 s branou
Pomník obětem první světové války
Kaple sv. Anny
Kříž u kaple
Dům čp. 7
Dům čp. 6 s branou
Kříž na návsi
Dům čp. 37 s branou
Dům čp. 32
Dům u Lopatků čp. 30
Kříž u domu čp. 30
Kamenný most
Dům čp. 33
Kamenný mezník
Kříž na stromě (mezník)
Kamenná hraniční řada
Kříž u cesty k Drvišti
Kříž v Drvišti u domu čp. 31
Kaplička v Drvišti
Statek Krtoušových
Kříž u Pilařova pahorku
Kříž v poli
Křížek na rozcestí k elektrárně
Dům čp. 26 v Olší
Kříž u silnice
Pilařů (Langů) mlýn čp. 20 (kat. Čábuze)

Zdíkovsko | Zdíkov Zdíkovec Masákova Lhota Nový Dvůr Putkov Račov Žírec Branišov Hodonín
bottom