.

Zdíkovec

   Poprvé se připomíná v listině z roku 1318, v níž Bavor III. ze Strakonic potvrdil vlastnictví Zdíkova, Zdíkovce a Branišova komendě rytířů sv. Jana (johanitům) ve Strakonicích.
   Od počátku byl Zdíkovec spolu se Zdíkovem, Masákovou Lhotou (včetně budoucího Nového Dvora), Branišovem a Hodonínem součástí vimperského panství.
V roce 1609 se Zdíkovec stal součástí přečínského panství (v oblasti dnešního Zdíkovska do něj patřily ještě Branišov, Hodonín a Jaroškov) a zůstal jím až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848–1849.
   Od roku 1869 se Zdíkovec stal politickou obcí sdružující osady Zdíkovec, Branišov, Hodonín a Jaroškov).
   V roce 1980 byl Jaroškov administrativně přičleněn k obci Stachy a obec Zdíkovec (včetně Branišova a Hodonína) byla sloučena s obcí Zdíkov. Střediskovou obcí se stal Zdíkov. Viz též Zdíkovsko.Památky v osadě Zdíkovec

Kostel sv. Petra a Pavla
Schodiště a brána do kostela sv. Petra a Pavla
Dům čp. 3 s branou
Dům čp. 4 s branou
Hospodářská část domu čp. 22
Most přes Spůlku se sochou sv. Jana Nepomuckého
Bývalá škola u domu čp 21
Pomník obětem první světové války
Pomník manželům Klímovým
Dům čp. 29
Dům čp. 27
Dům čp. 26
Hřbitov u kostela sv. Petra a Pavla
Kříž na křižovatce u Kramlů
Dům čp. 15
Kramlů mlýn čp. 28
Dům čp. 39
Kříž u Olší
Kaplička Panny Marie
Kříž u polní cesty
Kříž u lesní cesty
Jirkalov - Kovářův mlýn čp. 254
Jirkalov - Šímů mlýn čp. 205

Zdíkovsko | Zdíkov Zdíkovec Masákova Lhota Nový Dvůr Putkov Račov Žírec Branišov Hodonín
bottom