.

Masákova Lhota

   Poprvé se listinně připomíná v roce 1467. Její součástí byla též Zadní Lhota (pozdější Nový Dvůr), Albrechtec a Lesní Chalupy.
   Od počátku byla Masákova Lhota (včetně oblasti budoucího Nového Dvora) spolu se Zdíkovem, Zdíkovcem, Branišovem a Hodonínem součástí vimperského panství.
   V roce 1547 se Masákova Lhota (včetně Nového Dvora, Lesních Chalup) stala spolu se Zdíkovem součástí velkozdíkovského panství, a to až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848–1849.
   V roce 1869 se Masákova Lhota stala osadou politické obce Zdíkov.
   V roce 1931 se Masákova Lhota (včetně Nového Dvora, Albrechtce a Lesních Chalup jako osad) osamostatnila a stala se politickou obcí.
   V roce 1960 byla osada Lesní Chalupy administrativně přičleněna k obci Stachy.
   V roce 1964 byly sloučeny obce Masákova Lhota (včetně Nového Dvora), Putkov, Račov (včetně Žírce) a Zdíkov do obce Zdíkov.
   V roce 1980 byla obec Zdíkov (včetně osad Masákova Lhota, Nový Dvůr, Putkov, Račov a Žírec) sloučena s obcí Zdíkovec (včetně osad Branišov a Hodonín). Zdíkov se stal střediskovou obcí. Viz též Zdíkovsko.Památky v osadě Masákova Lhota

Kříž u domu čp. 78
Dům čp. 1
Kaplička Panny Marie
Dům čp. 25
Dům čp. 18
Torzo kříže
Dům čp. 78
Dům čp. 69
Dům čp. 9
Dům čp. 8 se zvoničkou
Kříž nad pískovnou
Kříž pod lípou
Kříž u cesty na Zdíkovec
Zdíkovská alej
Kříž u Hadravů
Dolní dvůr čp. 31
Kaple Panny Marie u Dolního Dvora
Bláhovský mlýn čp. 41

Zdíkovsko | Zdíkov Zdíkovec Masákova Lhota Nový Dvůr Putkov Račov Žírec Branišov Hodonín
bottom