.

Zdíkov

   Poprvé se připomíná v listině z roku 1318, v níž Bavor III. ze Strakonic potvrdil vlastnictví Zdíkova, Zdíkovce a Branišova komendě rytířů sv. Jana (johanitům) ve Strakonicích.
   Od počátku byl Zdíkov spolu se Zdíkovcem a Masákovou Lhotou (včetně budoucího Nového Dvora), Branišovem a Hodonínem součástí vimperského panství. V roce 1547 se Velký Zdíkov stal správním a hospodářským centrem velkozdíkovského panství (v oblasti dnešního Zdíkovska do něj patřila i Masákova Lhota s Novým Dvorem, Albrechtcem a Lesními Chalupami) a zůstal jím až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848–1849.
   V roce 1869 se Zdíkov stal politickou obcí sdružující osady Zdíkov, Masákova Lhota (včetně Nového Dvora, Albrechtce,a Lesních Chalup a Jaroškova). V roce 1931 se Masákova Lhota (včetně Nového Dvora a Jaroškova) osamostatnila.
   V roce 1964 byly sloučeny obce Masákova Lhota (včetně Nového Dvora), Putkov, Račov (včetně Žírce) a Zdíkov do obce Zdíkov. V roce 1980 byla obec Zdíkov (včetně osad Masákova Lhota, Nový Dvůr, Putkov, Račov a Žírec) sloučena s obcí Zdíkovec (včetně osad Branišov a Hodonín). Zdíkov se stal střediskovou obcí. Viz též Zdíkovsko.

Významné osobnosti

Augustin Jan Václav Tonner (* 27. 9. 1822 Zdíkov; † 26. 8. 1890 Beroun).
Významný právník a novinář, aktivní účastník českého národního života.
Emanuel Jan Nepomucký Tonner (* 25. 12. 1829 Zdíkov, zámek; † 4. 4. 1900 Praha).
Významný pedagog, novinář, překladatel a politik, aktivní účastník českého národního života. Autor názvu tělocvičné jednoty Sokol.
Jan Nepomuk Woldřich (* 15. 6. 1834 Zdíkov; † 3. 2. 1906 Královské Vinohrady, dnes Praha).
Významný český archeolog, paleontolog a geolog, aktivní představitel českého národního života.
Vilém Bedřich Tonner (* 27. 5. 1835 Zdíkov; † 4. 5. 1900 Písek).
Štábní lékař, generál zdravotní služby. Ve svém domě hostil mladičkého Josefa Váchala.
František Xaver Ondřej Tonner (* 20. 9. 1837 Zdíkov; † 22. 2. 1934 Písek).
Významný pedagog, chemik a politik.
Marie Žlábková-Höfnerová (* 17. 2. 1883 Zdíkov; † 1963 České Budějovice).
Učitelka a osvětářka v oblasti sexuální výchovy, novinářka, bojovnice za zrušení povinného celibátu učitelek a některých dalších ženských profesí.
Jaromír Jedlička (* 9. 10. 1901 Praha; † 1. 8. 1965 Zdíkov).
Orientalista, překladatel z gruzínštiny a arménštiny.
Karel Polata (25. 11. 1915 Zdíkov; † 29. 3. 1974 Horažďovice).
Hudební skladatel a kapelník.
Jan Lopatka (* 7. 2. 1940 Zdíkov; † 9. 7. 1993 Praha).
Významný český literární kritik, redaktor a editor. Signatář Charty 77, editor spisů Václava Havla.

Památky v osadě Zdíkov

Bývalý pivovar čp. 148
Lípa svobody
Dům Voldřichů-Pilařů čp. 126
Restaurace Zlatá koruna čp. 171
Pamětní deska Jana Nepomuka Woldřicha čp. 168
Dům čp. 24
Kříž u Frühaufů čp. 61
Dům čp. 89
Zdíkovský zámek
Zámecká lípa
Zámecký park
Zámecký rybník s ostrůvkem a památnou lípou
Dům čp. 94
Kříž u domu čp. 248
Dům čp. 106
Dům čp. 83
Dům čp. 12
Dům čp. 122
Kříž na rozcestí u domu čp. 100
Dům čp. 6
Dům čp. 149
Horejšů zahrada s altánem
Bývalá škola čp. 79
Pamětní deska Karla Polaty čp. 165
Kostel sv. Ludmily
Lípa svobody u kostela
Pomník obětem první světové války
Kříž u domu čp. 176
Kaplička sv. Barbory
Most se sv. Janem Nepomuckým a křížem
Vaňkův mlýn čp. 58
Bývalá Královská vyhlídka na Hřebenách
Kříž u Lesních Chalup
Kříž na Johankách
Javor na Johankách
Kříž v Albrechtci nad Kukrálů
Usedlost u Albrechtů čp. 41
Kříž u Albrechtů-Kubů čp. 96
Pomník revírníka Waltera Hubera
Samota u Staňků (u Kubů) čp. 159
Usedlost u Kořínků s branou čp. 10
Hájovna na Lizu
Kříž na rozcestí pod hájovnou
Zámecký lesopark
Tři památné Zdíkovské buky
Alej mezi kaplí Narození Panny Marie a hájovnou
Kaple Narození Panny Marie na Lizu
Kříž u kaple Narození Panny Marie
Dolní Lizovský rybníček s ostrůvkem
Náhon k bývalému mlýnu – drtírně stromové kůry
Kamenný snos nad Lizem
Studánka Pod skalami
Obezděná skála na Odřeném vršku
Jezírko (zatopený lom) Nový Kýz
Val z vytěžené křemeliny u Nového Kýzu
Studánka u lesní cesty
Kříž na rozcestí pod Hrbem
Mezník na vrcholu Hrb
Data vytesaná na vrchu Hrb
Jezevec a vrcholová schránka na Hrbu
Řopík
Řopík (katastr Paseky)
Pamětní deska Jana Lopatky na budově školy čp. 250
Dům čp. 135

Zdíkovsko | Zdíkov Zdíkovec Masákova Lhota Nový Dvůr Putkov Račov Žírec Branišov Hodonín
bottom