.

Jezírko (zatopený lom) Nový Kýz

Hluboké jezírko (cca 25 metrů) v místě lomu na křemelinu. Bývala zde nejmocnější křemenná žíla na Šumavě. Dolovat se zde začalo na počátku 19. století, kdy byla vytěžena křemenná žíla na nedalekém Starém Kýzu (dolovalo se zde od středověku). Volské potahy odvážely křemen do okolních mlýnů, zejména do Pucherského mlýna, kde se křemelina drtila (pucher = buchar). Velmi kvalitní křemelinou ze Starého i Nového Kýzu ale byly zásobovány i vzdálenější skelné hutě na Vimpersku a Kašperskohorsku. Těžba v Novém Kýzu byla ukončena v roce 1890. Jámový lom byl zatopen.
Slovo Kýz je odvozeno od německého slova Kiesel – křemen.


Nejbližší další památky (do 500 metrů):

Studánka u lesní cesty
Val z vytěžené křemeliny u Nového Kýzu
Kamenný mezník na vrchu Homole

Zdíkovsko | Zdíkov Zdíkovec Masákova Lhota Nový Dvůr Putkov Račov Žírec Branišov Hodonín
bottom